Nascholingen zijn bedoeld voor afgestudeerde TotalBodyReflex therapeuten.

Trauma en de rol van de Nervus Vagus, 2 dagen, 2EC

Wanneer ervaringen uit het verleden het herstel van veerkracht blijft beïnvloeden, hebben we in de praktijk meer nodig dan alleen het behandelen van de Nervus Vagus en het brein. Het behandelen van de Nervus Vagus en het brein zijn wel een voorwaarde voor een optimaal resultaat. In deze nascholing leert de afgestudeerde TotalBodyReflex therapeut een ruimere kijk op herstel. Welk gedrag volgt na trauma en wat is de rol van de  Nervus Vagus bij herstel.

Doorbloeding van de craniale zenuwen, 2 dagen, 2 EC

Het is de missie van TotalBodyReflex door verbreding en verdieping van anatomie om een vergaande bijdrage te leveren aan de optimalisering van de functie van het brein. Wanneer de zintuiginformatie door optimaal werkende craniale zenuwen beter verloopt, heeft dat effect op hoe de client de wereld ervaart en hoe deze er op reageert.

Bot: veerkracht en vitaliteit, 2 dagen, 2EC

In deze nascholing staat het behandelen van botweefsel centraal.  Je leert wat bot betekent voor onze vitaliteit en hoe je de veerkracht van je client kunt vergroten. Specifieke aandacht wordt besteed aan het behandelen van letsels die ogenschijnlijk al hersteld zijn.

Niet aangeboren hersenletsel

3 delen van ieder 2 dagen, per deel 2 EC

Deel 1: Hersenschudding – celschade

Tijdens deze les gaat het over het regulier medisch perspectief  en over de visie van TBR op de gevolgen van een hersenschudding.
De anatomie en werking van het cerebrospinale systeem, het glymphatisch netwerk en de werking van gliacellen waaronder astrocyten staan centraal.

Deel 2: Blood nerve barrier

Tijdens deze nascholing staat de werking van de bloed-hersenbarrière centraal. Het normaliseren van de vloeistofdruk in het brein zorgt voor een verbetering van het herstel van de zenuwcellen. Deze nascholing volgt op de nascholing NAH: celschade.

Deel 3: Inflammatie en regeneratie

Tijdens deze nascholing gaat in op de werking van de mitochondriën en de zuurstofvoorziening welke noodzakelijk zijn voor herstel van vermoeidheid. De mogelijkheden voor regeneratie na recent en ouder letsel worden besproken.